استان کرمان

سیستم مکانیزه جمع آوری و حمل خاک و نخاله

  • تاریخ انتشار: 27-11-17

♻️سیستم مکانیزه جمع آوری و حمل خاک و نخاله (پسماند ساختمانی):     با اهداف: جلوگيري ازآلودگي محيط زيست. پيشگيري از سد معبر و حوادث احتمالي ناشي از آن. مشاركت شهروندان در جهت حفظ نظافت و زيبايي شهر. روش انجام كار در اين سيستم بدين صورت است كه ابتدا…

اطلاعات بیشتر