شیراز امیری
19-11-18 0 تعداد بازدید ها

باسلام حفرچاه فاضلاب
پشته میکرو تونل 
لوله له کشی ووصل کردن فاضلاب شهری
باکمترین زمان بانیروی مجهز
باقیمت مناسب از هرکدوم
ممنون ازسایت دیوار

شیراز در وازه کازرو


ارسال پیام شماره تلفن: 09331669378


QR code